De site is bijgewerkt…

Nieuwe items:
beursnieuwtjes: Hindenburg 2 beursuitgave
auteurslijst bijgewerkt: ga met de muis op het kopje ‘auteurs’ staan en kies de auteur waar je meer over wilt weten.
standhouderslijst aangevuld: ga met de muis op het kopje ‘standhouders’ staan en kies de standhouder waar je meer over wilt weten.
locatiegegevens bijgewerkt
contactgegevens toegevoegd